Abdullah b. Amr b. Haram

Künyesi Ebû Câbir’dir. Ensar’ın Benî Seleme koluna mensup bir sahâbîdir. Kabilesinin ileri gelenlerindendir. Bu sebeple İkinci Akabe Biatında Bera’ b. Ma’rûr’la kabilesini temsil etmiştir. Bedir Savaşı’na katılmıştır. Uhud Savaşı’ı başlamadan önce oğlu Câbir’i yanına çağırdı. Kendisinin bu savaşın ilk şehitlerinden olmayı umut ettiğini söyleyerek, ona geride bırakacağı 6 kızına bakmasını ve borçlarını ödemesini vasiyet etti. Uhud Savaşı başladıktan kısa bir süre sonra da şehit düşmüştür. H. 3/624.

Mekkeli kâfirler savaşta ölen diğer Müslümanların cenazelerine yaptıkları gibi onun da ağız, burun vb. uzuvlarını kesmişlerdir. Kefen ve kabir az olduğu için eniştesi Amr b. Cemûh ile aynı kabre koyulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.siyerinebi.com/tr/hz-abdullah-b-amr-b-haram-radiyallahu-anh