Abbâs b. Ubâde

Abbas b. Ubade b. Nadle el-Hazreci el-Ensari

Ensarın Hazrec koluna mensup Medineli bir sahabidir. Akabe Biatlarına katılmış bir sahabidir. Birinci Akabe Biatı’nda Hz. Peygamber (s.a.v.)’e biat eden 12 kişi arasında idi. İkinci Akabe Biatı’nda da bulunmuştur. İkinci Akabe Biatından sonra Medine’ye dönmemiş Hz. Peygamberle Mekke’de kalmıştır. Medine’ye dönüşü Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretinden çok kısa bir süre önce olmuştur. Bu sebeple kendisi “Medineli Muhacir” diye anılmıştır. Hicretten sonra muhacirlerden Osman b. Maz’un ile kardeş ilan edilmiştir.

Bedir’e katılamamış ancak Uhud’a iştirak edebilmiştir. Bu son katıldığı savaş olmuştur. Bu savaşta şehit düşmüştür. H. 3/624.