10 Yazarın Vazgeçemediği 10 Kitap

Yeni Şafak gazetesi için hazırladığı bir söyleşide Halil Solak, farklı alanlarda önemli eserler veren isimlere kütüphanelerinde vazgeçemeyecekleri 10 kitabı sormuştu. Önemine binaen “Kütüphanelerin vazgeçemediği 10 kitap” başlığını taşıyan yazıyı alıntılıyoruz.

10 Kasım 2018 tarihli söyleşide Teoman Duralı, Erol Göka, Çiçek Derman, Şükrü Erbaş, Mario Levi, Nurhan Atasoy, Emine Öğün, İskender Pala, Hüsrev Hatemi ve Mustafa Tahralı vazgeçemedikleri 10 kitap şu şekilde sıralamışlar:

1. Teoman Duralı

Kur’an-ı Kerim
Eflatun’un eserleri
Aristotales’in eserleri
Saf Aklın Eleştirisi, Kant
Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Kant
19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ahmet Hamdi Tanpınar
Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar
Refik Halid’in romanları
İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah
Hz. Muhammed’in Hayatı, Martin Lings

2. Erol Göka

Kuranı Kerim ve Meali-İslam İlmihali- Siyer (Martin Lings)
Hadis Usulü ve Tarihi, İbrahim Canan
İnsan ve Tabiat, S. H. Nasr
Modern Dünyanın Bunalımı, R. Guenon
Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Osman Turan
Anadolu’da İslamiyet, M. Fuat Köprülü
İslam’ın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör
İslam Felsefe Tarihi, Macit Fahri
Toplu Eserler, Sigmund Freud
Varoluşçu Psikoterapi, Irvin Yalom

3. Nurhan Atasoy

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Mehmet Zeki Pakalın
Osmanlı Tarihi, İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, Mübahat S. Kütükoğlu
Topkapı Sarayı’nın eski yayınları
Türkiye Günlüğü, Stephan Gerlach
Türk Mektupları, Busbeqc
Doğu Mektupları, Lady Montegu
Şehirlerin Ecesi: İstanbul, Miss Pardoe

4. Mario Levi

Karamazov Kardeşler, Dostoyevski
Deniz Feneri Virginia Woolf
Binbir Gece Masalları
Tevrat
Veba, Albert Camus
Dava, Franz Kafka
Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar
Yarın Yapayalnız, Selim İleri
Sait Faik’in tüm hikâyeleri
Kayıp Zamanın İzinde, Marcel Proust
Büyük Saat, Turgut Uyar

5. Şükrü Erbaş

Yunus Emre-Pir Sultan Abdal-Karacaoglan
Don Quijote, Cervantes
Binbir Gece Masalları
Bütün Şiirleri, Nazım Hikmet
Bütün Şiirleri, Yannis Ritsos
Bütün Hikayeleri, Sait Faik
Karamazov Kardeşler, Dostoyevski
Bütün Kitapları, Stefan Zweig
Bütün Kitapları, Vus’at O. Bener
İnce Memed, Yaşar Kemal

6. Emine Öğün

Türk Evi 1-2-3, Sedat Hakkı Eldem
Türk Bahçeleri, Sedat Hakkı Eldem
Barınaktan Öte, Kemal Aran
Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimari, A. Konyalı, M. Sözen, H. Gündoğdu, Ş. Ö. Gür, A. Roos,
Balkanlarda Osmanlı Dönemi Konutları, Nur Akın
The Unknown Craftsman, Soetsu Yanagi
İslam Sanatı, Titus Burckhardt
İbn Arabi’nin Fusus’undaki Anahtar Kavramlar, Toshihiko İzutsu
Hayal Alemleri, William Chittick
Why Exibit Works of Art, Ananda Coomaraswamy

7. İskender Pala

İhyayı Ulumi’d-Dîn, Gazzali
El-Hikem, Ataullah İskenderi
Güvercin Gerdanlığı, İbn Hazm
Gülistan, Sadi
Fuzuli Divanı
Yunus Emre Divanı
Mesnevi, Mevlana
Safahat, Mehmet Akif Ersoy
Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı
Çile, Necip Fazıl Kısakürek

8. Hüsrev Hatemi

Kur’an Meali
Necati Divanı
Mevlana, Divan-ı Kebir
Osmanlıca Sözlük, Ferit Devellioğlu
Şirazlı Hafız Divanı
Dictionnaire de Philosophie, C. Godin
Eski Şiirin Rüzgarıyle ve Kendi Gök kubbemiz, Yahya Kemal
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Felsefe Tarihi, Ahmet Cevizci
Yunus Emre Divanı (A. Gölpınarlı ve M. Tatçı neşirleri)

9. Çiçek Derman

Kubbealtı Lugatı: Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İlhan Ayverdi
Türkçenin Sırları, Nihad Sami Banarlı
Ummana Dökülen Irmaklar, (41 Risâle )
Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, Sâmiha Ayverdi
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İsmail HâmiDanişmend
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Mehmed Zeki Pakalın
Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar
Safahat, Mehmet Âkif Ersoy
Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı
Topkapı Sarayı Yıllığı (6 Nüsha)

10. Mustafa Tahralı

Mesnevî ve Şerhleri, Mevlânâ (Ken’an Rifâî ve Ahmed Avni Konuk)
Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, İbn Arabî (Ahmed Avni Konuk)
Sohbetler, Kenan Rifâî
Türk Târihinde Osmanlı Asırları, Sâmiha Ayverdi
İbrâhim Efendi Konağı, Sâmiha Ayverdi
Modern Dünyânın Bunalımı, René Guénon (Fransızca)
Doğu ve Batı, René Guénon (Fransızca)
Kuşeyrî Risâlesi
Türkçenin Sırları, Nihad Sâmi Banarlı
Kendi Gökkubbemiz, Yahya Kemal

Kaynak: www.dunyabizim.com

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.