Beni Bağışla

Sevgili Peygamberimiz aleyhisselâm, bazı sohbetleri esnasında şu duayı 100 defa tekrar ederdi:

“Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul et! Şüphe yok ki Sen hatalarından dönenlere lütfunla mukabelede bulunan ve bütün günahları bağışlayansın.”

İbn Mâce, Edeb 57; Tirmizî, Daavât 38.