Sorularla Peygamberimiz

Cevaplar için lütfen soruları tıklayınız.

Cevap: 
610 Ramazan ayında Hira mağarasında
Cevap: 
20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de
Cevap: 
25 yaşında Hz. Hatice binti Huveylid ile
Cevap: 
12 Rebiülevvel ( 24 Eylül 622)
Cevap: 
Hicretin 2. yılı 17 Ramazan (13 Mart 624)
Cevap: 
7 Şevval 3 (23 Mart 625)
Cevap: 
63 yaşında Medine-i Münevvere’de