Mescid-i Aksâ Nerede?

Bazıları Kur’an’da adı geçen Mescid-i Aksâ’nın Kudüs’teki Mescid-i Aksâ olmadığını bu ifade ile başka mescidlerin mesela Mekke’deki bir başka yerin kastedildiğini söylüyorlar. Yine bu bölgenin Kur’an’da “edna’l arz: en yakın yer” olarak ifade edildiğini[1] buna karşılık İsrâ Suresi’nde ise “Mescid-i Aksâ: en uzak mescid” ifadesinin kullanıldığını bu durumda Kur’an’da zikredilen Mescid-i Aksâ’nın Kudüs’te bulunamayacağını iddia eden âlimler var. Ancak Mescid-i Aksâ Mekke’de olsaydı ve Efendimiz buraya götürüldüğünü söyleseydi Kureyş bunu hayretle karşılamaz, bazı zayıf imanlılar dinlerinden dönmezlerdi. Mescid-i Aksâ (uzak mescid) ifadesinin sebebi muhtemelen yeryüzünde o tarihteki en uzak mescidin Kudüs’teki mescid olmasıydı.[2] Ayetin başındaki “subhâne” ifadesi Allah’ın kusursuzluğunu, olayın azametini ifade ettiğinden bu yolculuğun uzak bir yere, Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya olması gerekir. İslam âlimlerinin neredeyse tamamı Mescid-i Aksâ’nın Kudüs’te bulunan Beytü’l-Makdis olduğunu kabul etmişlerdir.[3] 

Yine bazıları Mescid-i Aksâ’nın daha evvel yıkılmış olduğunu, o tarihlerde mevcut bulunmadığını ifade ediyorlar. Ancak onlar da kabul ediyorlar ki Efendimiz ve Müslümanlar hicretten on sekiz ay sonrasına kadar Mescid-i Aksâ’ya yönelerek namaz kılmışlardır. Müslümanların, olmayan bir mekâna yönelmelerini veya güvenilirliği kesin olmayan bilgileri kabul etmektense sahih kaynaklardaki bilgileri[4] kabul etmek çok daha makuldür. Aslında bu düşünceler Müslümanların Kudüs’ten, Mescid-i Aksâ’dan soğumasından başka bir şeye yaramayacak, “Efendimiz Mi’râc’a Kudüs’ten yükseltilmedi ve oraya hiç gitmedi.” gibi yaklaşımlar, Mesci-i Aksâ’nın özgürlük mücadelesine zarar verecek, Kudüs’ü ümmetin gözünde sıradan bir hale getirecektir. Oysaki Mescid-i Aksâ, Mescidi Harâm demektir, Mescid-i Aksâ tehlike altında ise Mescid-i Harâm, Kâbe tehlikededir. Efendimizin semaya Mescid-i Aksâ’dan yükseltilmesi, Allah katında bu mescidin ne kadar mübarek olduğunu ve İslam ümmetinin Rasûl’ün bu aziz hatırasına sahip çıkmalarının lüzumunu gösterir.  Bunun aksi fikirler ise ancak işgalci Siyonistlerin ekmeğine yağ sürer.

 [1] Rum 30/3.

[2] Salih Sabri Yavuz, İsrâ ve Mirac, 24.

[3] Müslim, İmân 259,278; Tirmizi, Tefsir 18; Nesâî, Salât 1.

[4] Buhârî, Fedâilu’s-sahâbe 70; Tefsir 200; Müslim, İmân 276-278; Tirmizî Tefsir 18, Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 309.

Yazar: 

Yorumlar

Selamun aleykum. Zamaninda uzak mescide yonelmenin bile , uzaktaki kardeslerimizin dertlerine yonelmek gibi bir anlama geldiğini dusundurtuyor. Biz hurma çekirdeği dikmezsek , denizden su elde etmeyi ogrenmezsek nasil afrika doyacak . Tohum iyi niyettir. Islam Allahin evine yonelip iyi dileklerde bulunmaktir. Islam saf olani desteklemek kotuden yuz cevirmek yada desteklememektir. Islam iyi tarafi gormek ve iyi tarafin artmasini istemektir. Inşaallah bizleride yusuf suresi 101 yada Ali imran 147 sokar. Yada ibrahim peygamberimizin dualarini hepimize ettirir inşaallah. . Amin amin amin. Allahümme salli ve barik kesira kesira ala muhammedin ve ala ali muhammed. Kema saleyte ve barekte kesira kesira ala ibrahime ve ala ali ibrahim. Ceza allahu anna muhammeden ve ibrahime ma huve ehluh. .

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.