Kudüs Bizimdir

Vahiy Meleği Cebrail (as)

Cebrail (as) bir melek olduğu için, tabiatı yalnız güzelliklere açıktır ve kendisi için kusur sayılabilecek her türlü durumdan muallâ, müberrâ ve mukaddestir. Öyle ki Fahreddin er-Râzî ile Zemahşerî gibi bazı Sünnî ve Mu’tezilî âlimler, Cebrail’in (as) Hz. Peygamber de dâhil olmak üzere ...

Ey Ümmetin Yetim Şehri!

Ey Kudüs! Seni bu kadar erken ziyaret edeceğimi hayal bile etmezdim, Rabbim nasip etmiş, beni sana yöneltmişti.
RSS - Kudüs Bizimdir beslemesine abone olun.