Haberler

İSAM'dan bir şaheser

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “genel okuyucu”ya İslam ile ilgili temel konular, kavramlar, kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla yaklaşık on yılda hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi sekiz cilt halinde yayımlandı.

Son on asra ait hac seyahatnameleri bir kitapta toplandı

''Mekke'ye Giden Bin Yol''da Michael Wolfe, ilk seyahatname 1050 yılına ait olmak üzere her yüzyıla ait birkaç seyyahın hatıralarını derlemiş. Kitapta seyahatnameden kesitler verildiği gibi seyyahların yol haritaları ve rotaları da yer alıyor.

ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ BAĞ

Yüce Rabbimiz, samimiyetle kendisine iman eden kullarından razı olur. İmanında samimi olmak, gönülden ibadet etmeyi ve güzel ahlâka uygun yaşamayı beraberinde getirir. Mümin, Allah Teâlâ’ya olan muhabbetini, saygısını ve bağlılığını ibadetleri kadar, temiz ve nezih davranışlarıyla da gösterir.

Kudüs derdimiz oldukça Osmanlı bitmez

Mirac’ın ilk basamağı, ümmetin ilk kıblesi, tüm Müslümanların harem-i izzeti ve namusu olan Kudüs, gönül memleketimizin sınırları içinde değil midir?

Şeria'nın batısı Sözde barış planını protesto etti

Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

AFETLERE KARŞI BİLİNÇLİ OLALIM

Kâinatın düzeni ve işleyişi “Sünnetullah” denilen ilâhî kanunlara göre cereyan eder. Cenâb-ı Hak bu kanunları sonsuz kudretiyle ve ilmiyle belirlemiştir. Toprağın, rüzgârın, suyun ya da ateşin kendine has bir yapısı ve dengesi vardır. İnsanoğlu bu yapıyı bilerek ve bu dengeyi koruyarak yaşamak durumundadır.

SORUMLULUK SAHİBİ BİR BABA OLABİLMEK

Baba olmak, Hz. Nuh misali evladının imanla şereflenmesi için gayret göstermektir. Onun dünya ve ahiret saadetini kazanması için çırpınmaktır. Hz. Nuh, tevhit gemisine binmeyi reddeden oğluna son bir umutla şöyle seslenmişti:...

Kadim payitahtın manevî tapusu: İstanbul sahabeleri

Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethedileceğini müjdelediği bu hadis-i şerifi duyan sahabelerin önemli bir kısmı o zamanın zor şartlarında günlerce yolculuk yaparak bu güzel şehre gelmişler, fethin gerçekleşmesi için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir.

Maneviyatıyla bizi kuşatan bir şehir Saraybosna

Bir ay kadar önce Afrika seyahatinden dönmüştüm. Oranın sokaklarında yabancılığınızı ne kadar hissederseniz, Bosna’nın sokaklarında da o kadar yerli olursunuz. Biraz daha ilerleyip Osmanlı mirasının izlerine değince gözünüz ‘Burası Anadolu olmalı…’ diyeceksiniz.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL MEDYA AHLAKI

Teknolojiyi dinin güzel saydığı, ahlakın onayladığı ve akl-ı selimin doğru bulduğu şekilde kullanmak mümince bir duruşun gereğidir. Bu alanı amaçsız, verimsiz ve kontrolsüz bir mecra olarak görmek ise İslam’ın korunmasını emrettiği beş temel değeri ihlal etme anlamı taşır.

İDLİB'E Acil Yardım Çağrısı...

İnsan Vakfı, İdlibli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenliyor.

Gündüz çoban geceleri Kur’an talebesi oldular

Diyarbakır Çınar İlçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde gençlere yönelik sürdürülen; “Her Hocamıza 10 Genç Emanet” projesi kapsamında oluşturulan ekiplerle gençlere ulaşıyor.

Sayfalar