Yâ Ze'l-Celâli ve'l-İkrâm

Sevgili Peygamberimiz, "yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm" zikrini sürekli ve ısrarlı bir şekilde tekrar etmemizi emretmiştir.

(Müsned, IV, 177; Tirmizî, “Daavât”, 91)