Yûsuf Sûresi

1. "Yine de kendimi büsbütün temize çıkarmam; çünkü Rabbimin esirgeyip koruduğu kimseler dışında, nefis insana sürekli kötülüğü emreder. Elbette Rabbim çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir."

Yûsuf 12/53.

.

2. O da şunları söyledi: "Ben derdimi, üzüntümü sadece Allah'a şikâyet ediyorum. Ve ben Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediklerinizi biliyorum."

Yûsuf 12/86.

.

3. "Rabbim! Gerçekten de Sen bana mülk ve saltanattan büyük bir nasip verdin, rüya tâbirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allahım, dünyada ve âhirette beni koruyup destekleyen Sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni sâlih kullarının arasına kat!"

Yûsuf 12/101.

.

4. Yoksa onlar, farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın azabından kendilerini kuşatacak bir felâketin gelip çatmasından veya kıyametin ansızın başlarında kopmasından emin mi oldular?

Yûsuf 12/107.

.

5. Şöyle de: "İşte benim yolum budur. Ben ve bana tâbi olanlar insanları bilgi ve kesin iman ile Allah'a çağırıyoruz. Allah her türlü noksanlıktan uzaktır ve ben O'na şirk koşanlardan değilim."

Yûsuf 12/108.

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.