Hûd Sûresi

1. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onların bir süre kalacakları yeri de, sürekli kalacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi gerçeği açıklayan apaçık bir kitaptadır.

Hûd 11/6.

.

2. Yoksa "Kur'an'ı kendisi uydurdu" mu diyorlar; sen de onlara şöyle de: "Öyleyse onun gibi uydurulmuş on sûre ortaya koyun da görelim. Hatta bunu yapmak için, Allah'tan başka yardıma çağırma bileceğiniz kim varsa onları da çağırın! iddianızda doğru iseniz yapın bunu da görelim!"

Hûd 11/13.

.

3. "Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımda, gaybı da biliyorum demem ve bir melek olduğumu da ileri sürmem. Sizin hor gördüğünüz kimselere Allah'ın hiçbir hayır vermeyeceğini de söyleyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Şayet bunların aksini yaparsam, elbette o zaman ben de zâlimlerden biri olurum."

Hûd 11/31.

.

4. "Ey kavmim! Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin ve O'na tövbe edin de size gökten bol yağmur yağdırsın ve gücünüze güç katsın. Günah işlemekte ısrar ederek dâvetimden yüz çevirmeyin."

Hûd 11/52.

.

5. Semûd kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin! Sizin ondan başka ilâhınız yoktur. O sizi yeryüzünde yarattı, orada yaşamanızı ve orayı yaşanır hale getirmenizi istedi. Öyleyse O'ndan sizi bağışlamasını dileyin ve tövbe ederek O'na dönün. Çünkü benim Rabbim kullarına yakındır ve onların dualarını kabul eder."

Hûd 11/61.

.

6. "Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adil bir şekilde tam yapın. İnsanların malını hiçbir şekilde haksız yere almayın. Fitne fesat çıkarıp da memleketi birbirine katmayın."

Hûd 11/85.

.

7. "Eğer mü'minseniz, Allah'ın helalinden kazandırdığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber ben sizin bekçiniz de değilim."

Hûd 11/86.

.

8. Rabbin, halkı zâlim ülkeleri tutup cezalandırdığı zaman işte böyle cezalandırır, O'nun verdiği ceza, pek acı ve pek şiddetlidir.

Hûd 11/102.

.

9. Öyleyse sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Seninle birlikte tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Aşırılık yapmayın! Elbette Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Hûd 11/112.

.

10. Zâlimlere meyletmeyin; yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan sonra başka dostlarınız zâten yoktur; sonra hiç kimseden yardım göremezsiniz.

Hûd 11/113.

.

11. Gündüzün iki ucunda, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu buyruklar, Allah’ı ananlara bir öğüttür.

Hûd 11/114.

.

12. Sabret! Çünkü Allah iyi davranan ve işini güzel yapanların emeğini boşa çıkarmaz.

Hûd 11/115.

.

13. Yoksa senin Rabbin, halkı iyilikleri emredip kötülüklere engel olan ülkeleri haksız yere helâk etmez.

Hûd 11/117.

.

14. Göklerin ve yerin gaybı Allah'ın elindedir. Sonunda bütün işler O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan! Senin Rabbin yaptıklarınızdan aslâ habersiz değil dir.

Hûd 11/123.

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.