A’râf Sûresi

1. Rabbinizden size indirilen Kur'an'a uyun; Allah'tan başkasını dost bilip ardından gitmeyin. Ne kadar az düşünüp öğüt alıyorsunuz!

A’râf Sûresi 7/3.

.

2. Onlar şöyle dediler. "Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağış namaz ve bize merhamet etmezsen, şüphesiz her şeyi kaybedenlerden oluruz."

A’râf Sûresi 7/23.

.

3. Şöyle de: "Rabbim adaletli olmayı emretti. Her secde ettiğinizde yüzünüzü dosdoğru O'na çevirin ve sadece Allah'a yönelerek bütün samimiyetinizle O'na yalvarın." Nasıl sizi ilk defa O yaratmışsa, yine O'na döneceksiniz.

A’râf Sûresi 7/29.

.

4. Ey Âdemoğulları! Namaz kıldığınız her yerde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için, ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

A’râf Sûresi 7/31.

.

5. Rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklendiğinde, biz onu kuruyup ölmüş bir memlekete gönderir, yağmuru oraya indirir, o suyla da her türlü ürünü çıkarırız. Biz, ölüleri de kabirlerinden böyle çıkaracağız. Belki bunu düşünüp ders alırsınız.

A’râf Sûresi 7/57.

.

6. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara söyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam ve doğru yapın. Mal ve eşyanın değerini düşürerek kimsenin hakkını yemeyin. Yeryüzü düzene konduktan sonra orada fitne fesatçı kalp huzuru bozmayın. Eğer inanmış kimseler iseniz, sizin için hayırlı olan budur."

A’râf Sûresi 7/85.

.

7. Eğer o ülkelerin halkı iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, Biz onların üzerine gökten ve yerden bolluk ve bereket kapılarını açardık; fakat onlar gerçeği inkâr edip yalanladılar. Biz de yaptıkları kötülükler yüzünden onları yakalayıverdik.

A’râf Sûresi 7/96.

.

8. Musa kavmine söyle dedi: "Allah'tan yardım isteyin ve sabredin! Şunu unutmayın ki, bütün yeryüzü Allah'ındır; onu kullarından dilediğine verir. Hayırlı son ise takvâ sahiplerinindir."

A’râf Sûresi 7/128.

.

9. Onlar ellerindeki Tevrat ve İncil'de özelliklerini yazılı buldukları o elçiye, okuma yazma bilmeyen o Peygamber'e uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten sakındırır; iyi ve temiz şeyleri onlara helâl, pis şeyleri ise haram kılar, daha önce üzerlerinde bulunan ağır yükleri indirir, sırtlarındaki zincirleri çözer. Ona iman eden, onu destekleyen, düşmanlarına karşı ona yardım eden ve kendisine indirilen nura uyan kimseler, kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir.

A’râf Sûresi 7/157.

.

10. Şöyle de: "Ey insanlar! Elbette ben, göklerin ve yerin sahibi olan, Kendisinden başka ilâh bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın hepinize birden gönderdiği elçisiyim. Öyleyse Allah'a iman edin, Allah'a ve O'nun sözlerine iman eden o ümmi Peygamber'e de iman edin. Ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

A’râf Sûresi 7/158.

.

11. Hani Rabbin Ademoğullarının bellerinden soylarını çıkartmış ve onları kendilerine karşı şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sor muştu. Onlar da: "Evet, Rabbimizsin, buna şahitlik ederiz" demişlerdi. Bunu, kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" demenizi önlemek için yaptık.

A’râf Sûresi 7/172.

.

12. Onlara şu kimsenin haberini de anlat: Biz ona ayetlerimizi vermiştik. Fakat o bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Bu yüzden de şeytan onu peşine taktı, sonunda yolunu yitirip iyice azgınlaştı. Eğer dileseydik, elbette onu âyetlerimizle yüceltirdik, fakat o dünyaya sarıldı ve nefsinin isteklerine uydu. Onun hali, kovalasan da dilini çıkarıp soluyan, kendi haline bıraksan da dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalanlayanların hali de işte böyledir. Sen kendilerine bu kıssayı anlat, belki üzerinde düşünürler.

A’râf Sûresi 7/175-176.

.

13. En güzel isimler Allah'ındır; Siz O'na bu isimlerle dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan ayrılanları kendi hallerine bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

A’râf Sûresi 7/180.

.

14. "Elbette benim dostum ve yardımcım kitabı indiren Allah'tır. O sâlih kullarını koruyup gözetir."

A’râf Sûresi 7/196.

.

15. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, kendini bilmez cahillere aldırma!

A’râf Sûresi 7/199.

.

16. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin, susup dinleyin. Böylece Allah'ın merhametine nail olursunuz.

A’râf Sûresi 7/204.

.

17. Sabah akşam boyun büküp yalvara yakara, derin bir ürpertiyle ve kendin işitecek kadar bir sesle Rabbini an. Sakın gâfillerden olma!

A’râf Sûresi 7/205.

 

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.