Recep

Dünya Barışı İçin Nebevî Bir Çözüm Teklifi: “Haram Aylar”

Türkçe
Milletlerarası ilişkilerde barışı esas alan İslâm dini, yeryüzünde her türlü haksızlık, bozgunculuk ve tahakkümü yasaklamıştır. Bununla birlikte insanın benliğinde taşıdığı menfi eğilimler sebebiyle savaşın bir vakıa olduğunu kabul etmiş ve savaşla ilgili hükümler koyarak onun tahribatını sınırlamaya çalışmıştır.
RSS - Recep beslemesine abone olun.