Halit Akıllı

DÜNYA BARIŞI İÇİN NEBEVÎ BİR ÇÖZÜM TEKLİFİ: “Haram Aylar”

Türkçe
Milletlerarası ilişkilerde barışı esas alan İslâm dini, yeryüzünde her türlü haksızlık, bozgunculuk ve tahakkümü yasaklamıştır. Bununla birlikte insanın benliğinde taşıdığı menfi eğilimler sebebiyle savaşın bir vakıa olduğunu kabul etmiş ve savaşla ilgili hükümler koyarak onun tahribatını sınırlamaya çalışmıştır.

Sayfalar

RSS - Halit Akıllı beslemesine abone olun.