Peygamberimizin Hayatı

Rasûlullah'ın Medine'ye Hicreti III

Şam dokuması beyaz elbiseler giyinmiş olan Hz. Peygamber (a.s.)[1] Cuma namazından sonra Benî Sâlim yurdundan Medine’ye doğru yola çıktı. Geçtiği güzergâhtaki Medineli Müslümanlar, onu (a.s.) davet ediyor ve kendi evlerinde misafir etmek istiyorlardı.

Hicreti Düşünmek

Gidilecek bir Yesribimiz bulunmasa da Yesrib arama heyecanı ile yaşamamız imanımız gereğidir. Zira mü'min, ashabın hicretini anmakla ibadet yapmış olmaz. Ashabı o kıvama getiren değerlere sahip olmak için de mücadele etmeye mecburuz.

Siyer-i Nebi Dersleri 34: Mescid-i Nebevî

Müminlerden biri, Efendimizin sırtında kerpiç taşıdığını görünce koşarak geldi ve “Ya Rasûlallah, bırakın ben taşıyayım” dedi. Efendimiz, “Sen başka bir tane taşı. Sen Allah'a benden daha çok muhtaç değilsin” buyurdu. O, sahabîlerini çok sever, onlarla birlikte çalışır ve asla kendisini onlardan ayırmazdı.

Kardeşlik Destanı

“Birbirinizle alâkayı kesmeyin! Birbirinize sırt dönmeyin! Birbirinize kin tutmayın! Birbirinize haset etmeyin! Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun!”

Mescid-i Nebi ve Namaz Merkezli İslâm Toplumunun İnşası

her alanda yeniden bir diriliş ve öze dönüş çabası içinde olan Müslümanlar, modern dünyanın bu ifsad edici saldırısı karşısında, camileri yeniden bir sığınak, bir merkez kılmak ve İslâm medeniyetini “namaz/cami merkezli” olarak tekrar inşa ve ihya etme görevi ile karşı karşıyalar.

Peygamberimizin Aile Hayatı

"Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (varlığının) ve kudretinin delillerindendir." (Rum suresi 30/2.)

Sevgili Peygamberimizin Hayatı

Sevgili Peygamberimiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği Arap Yarımadasının Mekke şehrinde dünyaya geldi. Mekke, Kur'an-ı Kerim'de şehirlerin anası olarak ifade edilmektedir.

Tebük Hatırası

- Ya Resûlallah! Cennete girdirecek, cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana haber verir misin?

Eğitimde Mâbed-Mekteb Beraberliği

“Öğreneceği veya öğreteceği bir hayr (ilim ve amel) için benim şu mesci­dime gelen, Allah yolunda cihad eden mücahit hükmündedir. Bunun dışında bir şey için gelen ise, başkasına ait eşyaya bakıp duran kişi (seyirci, turist) duru­mundadır.”

Ümmetin Firavunu Ebû Cehil - III

“Bu, Allah’a karşı Firavundan daha azgındı. Zira Firavun, öleceğini anladığında Allah’ın birliğini ikrar etti. Bu ise öleceğini anladığında Lât ve Uzzâ'ya dua etti.”
RSS - Peygamberimizin Hayatı beslemesine abone olun.